ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
39,500 تومان
1 سال
39,500 تومان
1 سال
39,500 تومان
1 سال
.org
49,500 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
49,500 تومان
1 سال
.biz
51,500 تومان
1 سال
51,500 تومان
1 سال
51,500 تومان
1 سال
.us
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
38,000 تومان
1 سال
.net
45,500 تومان
1 سال
45,500 تومان
1 سال
45,500 تومان
1 سال
.co
48,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.me
12,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
61,000 تومان
1 سال
.nl
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
40,000 تومان
1 سال
.xyz
5,000 تومان
1 سال
46,000 تومان
1 سال
46,000 تومان
1 سال
.in
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
48,000 تومان
1 سال
.top
12,000 تومان
1 سال
35,800 تومان
1 سال
35,800 تومان
1 سال
.pro
19,500 تومان
1 سال
60,500 تومان
1 سال
60,500 تومان
1 سال
.asia
14,500 تومان
1 سال
60,500 تومان
1 سال
60,500 تومان
1 سال
.mobi
18,700 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.news
40,000 تومان
1 سال
86,000 تومان
1 سال
86,000 تومان
1 سال
.tech
43,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
196,000 تومان
1 سال
.info
18,000 تومان
1 سال
50,700 تومان
1 سال
50,700 تومان
1 سال
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.online
48,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال
145,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .