سرور نیمه اختصاصی فرانسه

پلن ماهان


✅ میزان هارد ⬅️ 25GB
✅ ترافیک ماهیانه ⬅️ نامحدود
✅ رم ⬅️ 512MB
✅ سی پی یو ⬅️ 1 هسته اینتل زئون دوال
✅ تعداد آی پی اختصاصی ⬅️ 1 عدد
✅ سیستم عامل ⬅️ دلخواه
✅ کانفیگ ⬅️ در صورت درخواست
✅ نوع هارد ⬅️ SAS RAID10
✅ مجازی ساز⬅️ KVM
✅ کنترل پنل مدیریت ⬅️ دارد
✅ دیتاسنتر ⬅️ OVH
✅ تورنت ⬅️ مجاز
⚠️تحویل 30 دقیقه الی 24 ساعت
⚠️ بازگشت وجه ندارد.
⚠️استفاده به عنوان سرویس اسپم ، اسکن پورت ، تروجان و VPN ممنوع میباشد.
⚠️ این سرویس فاقد هارد SSD است.
⚠️جهت پیگری سرویس از طریق تیکت اقدام نمایید .

پلن قاهر


✅ میزان هارد ⬅️ 50GB
✅ ترافیک ماهیانه ⬅️ نامحدود
✅ رم ⬅️ 1GB
✅ سی پی یو ⬅️ 1 هسته اینتل زئون دوال
✅ تعداد آی پی اختصاصی ⬅️ 1 عدد
✅ سیستم عامل ⬅️ دلخواه
✅ کانفیگ ⬅️ در صورت درخواست
✅ نوع هارد ⬅️ SAS RAID10
✅ مجازی ساز⬅️ KVM
✅ کنترل پنل مدیریت ⬅️ دارد
✅ دیتاسنتر ⬅️ OVH
✅ تورنت ⬅️ مجاز
⚠️تحویل 30 دقیقه الی 24 ساعت
⚠️ بازگشت وجه ندارد.
⚠️استفاده به عنوان سرویس اسپم ، اسکن پورت ، تروجان و VPN ممنوع میباشد.
⚠️ این سرویس فاقد هارد SSD است.
⚠️جهت پیگری سرویس از طریق تیکت اقدام نمایید .

پلن شهاب


✅ میزان هارد ⬅️ 75GB
✅ ترافیک ماهیانه ⬅️ نامحدود
✅ رم ⬅️ 2GB
✅ سی پی یو ⬅️ 1 هسته اینتل زئون دوال
✅ تعداد آی پی اختصاصی ⬅️ 1 عدد
✅ سیستم عامل ⬅️ دلخواه
✅ کانفیگ ⬅️ در صورت درخواست
✅ نوع هارد ⬅️ SAS RAID10
✅ مجازی ساز⬅️ KVM
✅ کنترل پنل مدیریت ⬅️ دارد
✅ دیتاسنتر ⬅️ OVH
✅ تورنت ⬅️ مجاز
⚠️تحویل 30 دقیقه الی 24 ساعت
⚠️ بازگشت وجه ندارد.
⚠️استفاده به عنوان سرویس اسپم ، اسکن پورت ، تروجان و VPN ممنوع میباشد.
⚠️ این سرویس فاقد هارد SSD است.
⚠️جهت پیگری سرویس از طریق تیکت اقدام نمایید .

پلن شاهد


✅ میزان هارد ⬅️ 100GB
✅ ترافیک ماهیانه ⬅️ نامحدود
✅ رم ⬅️ 2GB
✅ سی پی یو ⬅️ 2 هسته اینتل زئون دوال
✅ تعداد آی پی اختصاصی ⬅️ 1 عدد
✅ سیستم عامل ⬅️ دلخواه
✅ کانفیگ ⬅️ در صورت درخواست
✅ نوع هارد ⬅️ SAS RAID10
✅ مجازی ساز⬅️ KVM
✅ کنترل پنل مدیریت ⬅️ دارد
✅ دیتاسنتر ⬅️ OVH
✅ تورنت ⬅️ مجاز
⚠️تحویل 30 دقیقه الی 24 ساعت
⚠️ بازگشت وجه ندارد.
⚠️استفاده به عنوان سرویس اسپم ، اسکن پورت ، تروجان و VPN ممنوع میباشد.
⚠️ این سرویس فاقد هارد SSD است.
⚠️جهت پیگری سرویس از طریق تیکت اقدام نمایید .

پلن نیمه حرفه ای


✅ میزان هارد ⬅️ 100GB
✅ ترافیک ماهیانه ⬅️ نامحدود
✅ رم ⬅️ 4GB
✅ سی پی یو ⬅️ 2 هسته اینتل زئون دوال
✅ تعداد آی پی اختصاصی ⬅️ 1 عدد
✅ سیستم عامل ⬅️ دلخواه
✅ کانفیگ ⬅️ در صورت درخواست
✅ نوع هارد ⬅️ SAS RAID10
✅ مجازی ساز⬅️ KVM
✅ کنترل پنل مدیریت ⬅️ دارد
✅ دیتاسنتر ⬅️ [OVH
✅ تورنت ⬅️ مجاز
⚠️تحویل 30 دقیقه الی 24 ساعت
⚠️ بازگشت وجه ندارد.
⚠️استفاده به عنوان سرویس اسپم ، اسکن پورت ، تروجان و VPN ممنوع میباشد.
⚠️ این سرویس فاقد هارد SSD است.
⚠️جهت پیگری سرویس از طریق تیکت اقدام نمایید .

پلن حرفه ای


✅ میزان هارد ⬅️ 150GB
✅ ترافیک ماهیانه ⬅️ نامحدود
✅ رم ⬅️ 4GB
✅ سی پی یو ⬅️ 4 هسته اینتل زئون دوال
✅ تعداد آی پی اختصاصی ⬅️ 1 عدد
✅ سیستم عامل ⬅️ دلخواه
✅ کانفیگ ⬅️ در صورت درخواست
✅ نوع هارد ⬅️ SAS RAID10
✅ مجازی ساز⬅️ KVM
✅ کنترل پنل مدیریت ⬅️ دارد
✅ دیتاسنتر ⬅️ OVH
✅ تورنت ⬅️ مجاز
⚠️تحویل 30 دقیقه الی 24 ساعت
⚠️ بازگشت وجه ندارد.
⚠️استفاده به عنوان سرویس اسپم ، اسکن پورت ، تروجان و VPN ممنوع میباشد.
⚠️ این سرویس فاقد هارد SSD است.
⚠️جهت پیگری سرویس از طریق تیکت اقدام نمایید .