اخبار

Nov 18th توقف ارائه خدمات

با توجه به اطلاعیه قبلی نسبت به عدم ارائه خدمات جدید ، تمدید سرویس ها نیز صورت نخواهد گرفتکاربرانی که از ما سرویسی تهیه فرمودند تا یک ماه پس از پایان زمان سرویسشان موظف به انتقال داده های خود ... بیشتر »

May 8th عدم ارائه خدمات جدید

بسم الله الرحمن الرحیم از امروز تمامی خدمات چیپ میزبان متوقف خواهد . کاربرانی که از وبسایت چیپ میزبان سرویسی تهیه کرده اند تا پایان مدت زمان قرار دادشان سرویسشان فعال خواهد بود.