بسم الله الرحمن الرحیم از امروز تمامی خدمات چیپ میزبان متوقف خواهد . کاربرانی که از وبسایت چیپ میزبان سرویسی تهیه کرده اند تا پایان مدت زمان قرار دادشان سرویسشان فعال خواهد بود.

Tuesday, May 8, 2018

« برگشت