توقف ارائه خدمات

با توجه به اطلاعیه قبلی نسبت به عدم ارائه خدمات جدید ، تمدید سرویس ها نیز صورت نخواهد گرفتکاربرانی که از ما سرویسی تهیه فرمودند تا یک ماه پس از پایان زمان سرویسشان موظف به انتقال داده های خود ... بیشتر »

18th Nov 2018